Aanmeldingsformulier

Lidmaatschap BWV de Eem

 

 

Het verenigingsjaar begint op 1 april. Tussentijds instromen is mogelijk indien u reeds roei- respectievelijk zeilervaring heeft, in dat geval graag hieronder de gewenste ingangsdatum invullen.
Met beginnende roeiers en zeilers wordt -afhankelijk van de instructiemogelijkheden en in overleg- de startdatum ingepland.

 


Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers. Lever je bijdrage aan de nodige werkzaamheden ( bardiensten, onderhoud gebouwen en boten,  geven van instructie en deelname in commissies).


 

 

 

Door dit formulier te verzenden, verklaar ik:

 1.  te kunnen zwemmen.
 2.  een gezondheid te hebben die sportbeoefening toelaat.
 3.  kennis te nemen van de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
 4.  de Baarnse Watersportvereniging de Eem te machtigen tot incassering van het verschuldigde entreegeld (éénmalig), de verschuldigde contributie en andere door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde bedragen van bovengenoemde bankrekening.

 

Automatische incasso

Conform het huishoudelijk reglement geven leden die lid worden van de vereniging een machtiging om verschuldigde bedragen automatisch per incasso van hun bankrekening af te schrijven.

De incasso wordt pas gedaan nadat u als lid bent ingeschreven en u daadwerkelijk bent begonnen met roeien of zeilen (als ervaren nieuw lid) of met de instructie (als beginnend nieuw lid).

  Gegevensbestanden

  Wij maken u er op attent dat de gegevens die u via dit formulier verstrekt, zullen worden opgenomen in ons elektronisch gegevensbestand. De vereniging hecht veel waarde aan bescherming van uw gegevens. Klik hier om ons privacy statement te lezen. 

   


   

  kopie-gebouw-bwv-de-eem